Bogføringsloven 


Lever din virksomhed op til de nye digitale lovkrav i bogføringsloven 

Den nye bogføringslov kræver, at du fremover både udfører din bogføring og opbevarer dine bilag digitalt. Det kan ske enten ved, at du benytter et standardsystem godkendt af Erhvervsstyrelsen, som sikrer at opdatere systemerne i henhold til styrelsens krav eller ved at anvende eget system, hvor virksomheden selv løbende efterlever kravene.  

Kravene til loven kan opsummeres i tre hovedområder 

  • Bogføring og opbevaring 
  • IT-sikkerhed 
  • Automatisering af bogføringsprocessen 
Image

Loven er indført for at lette din administrative byrde, så du får mere tid til at fokusere på forretningen. Med kravet om digital bogføring bliver det fremover lettere at bogføre køb- og salg, afstemme bogføring med banken og indberette årsregnskab og moms. Udover effektiviseringsgevinster bidrager bogføringsloven også til at skabe større sikkerhed for opbevaring af regnskabsmateriale.   

Hvornår gælder den nye bogføringslov for dig? 

Spørgsmålet om, hvornår det præcis er tid til at gå i gang med at digitalisere håndteringen af dit regnskab, afhænger af om du hører til regnskabsklasse A, B, C eller D. Det er forventet, at virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt d. 1. juli 2024. 

Er Business Central et godkendt standardsystem i forhold til den nye bogføringslov?  

Business Central Cloud forventes at blive godkendt som standardsystem i den nye bogføringslov, når Erhvervsstyrelsen offentliggør de registrerede bogføringssystemer d. 1. januar 2024. Benytter du Business Central Cloud bør du derfor leve op til kravene, da dit system løbende bliver opdateret med de nye releases. I releasen for oktober 2023 har Microsoft sikret, at der bliver tilføjet ny funktionalitet, som lever op til bogføringslovens krav. Har du behov for hjælp med at bruge denne nye funktionalitet, hjælper vi dig gerne. Mht. NAV eller Business Central On Premise er situationen en anden. Her gælder det, at dit system har de rigtige extensions og tilpasninger og opbevarer data efter lovgivningen. Se her, hvordan loven kan påvirke dig.  Kontakt os, hvis du har behov for råd og vejledning.  

Sådan skal du helt konkret forholde dig

Continia Document Capture, Expense Management og Payment Management understøtter dele af den nye bogføringslov 

Benytter du allerede Continias produkter til at skabe et digitalt flow i bogføringen, er du godt på vej til at opfylde nogle af lovkravene. Document Capture giver dig den lovpligtige digitale dokumenthåndtering og med Expense Management kan du bl.a. få kreditkortrelaterede transaktioner importeret direkte i Business Central. Også Payment Management er relevant, da løsningen hjælper dig med bankafstemning, hvilket også er et krav i loven.

Har du endnu ikke implementeret Document Capture, Expense Management eller Payment Management, kan vi hjælpe dig. Kontakt os her, hvis du vil vide mere 

Image Image

Hvornår træder bogføringsloven i kraft?  

Bogføringsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, men kravene til din digitale bogføring tilføjes løbende frem mod 2026. Du kan nedenfor se en overordnet tidslinje for kravene, men tag højde for, at de kan ændre sig, da lovkravene udfoldes over flere år.  

Tidslinje for krav til den nye bogføringslovDen 1. januar 2023

Nye krav til digitale bogføringssystemer fra Erhvervsstyrelsen fastsættes


Den 1. juli 2023

Eksisterende udbydere af digitale bogføringssystemer skal opfylde de nye krav fra Erhvervsstyrelsen og være anmeldt dertil


Den 1. januar 2024

For regnskabsklasse B, C og D er det nødvendigt at overholde de nyligt indførte krav til digitale bogføringssystemer for regnskabsår, der starter den 1. januar 2024 eller derefter


dEN 1. JULI 2024

For regnskabsklasse B, C og D, der anvender deres eget ikke-registrerede bogføringssystem hos Erhvervsstyrelsen, skal overholde kravene til digitale bogføringssystemer fra regnskabsåret, der starter den 1. juli 2024 eller derefter


dEN 1. JANUAR 2026

For regnskabsklasse A med en omsætning på over 300.000 DKK gælder de nye krav om digitale bogføringssystemer fra regnskabsåret, der starter den 1. januar 2026 eller derefter


dEN 1. JULI 2026

Regnskabsklasse A med en omsætning på over 300.000 DKK i to på hinanden følgende år, der bruger deres eget bogføringssystem, skal overholde kravene til digitale bogføringssystemer fra regnskabsåret, der starter den 1. juli 2026 eller derefter

Vil du vide mere konkret, hvad den nye bogføringslov betyder for dig?


Læs mere om, hvad den nye bogføringslov betyder for dig i forhold til, om du benytter Business Central Cloud, Business Central On Premise eller NAV.

Læs mere her