Omkostningsbesparelser i absolut centrum i 2023

Business as usual findes ikke længere

Verden er mindre forudsigelig, end den har været, og historien har lært os, at der ikke længere er noget, der hedder business as usual. Coronapandemien, krigen i Ukraine, geopolitisk ustabilitet, forhøjede renter og inflation har alle skabt usikkerhed i et marked, hvor gårsdagen ikke ligner dagen i dag - og vi kan nemt sidde med følelsen af, at det hele virker uoverskueligt og utrygt.

Ifølge de digitale transformationseksperter fra Tabellae, er virksomheder nødt til at grave meget dybere for at være godt rustet til fremtidens udfordringer. Det er ikke længere nok bare at have en plan b. Det er vigtigt at have fokus på sine omkostninger og spare de steder, hvor det er muligt. 

Det vil være vigtigt at minimere driftsomkostningerne, for eksempel ved at rationalisere den eksisterende løsning, optimere arbejdsmåder og accelerere brugen af automationsteknologier.

Krystalkuglen peger på omkostningsbesparelser

Omkostningsbesparelser er heldigvis et parameter, der er nemt at skrue på ved at ty til automatiserede processer, som letter hverdagen og giver dig tid til at fokusere på de opgaver, som skaber værdi i din virksomhed.

Low-code teknologier stiger med hele 20 procent i 2023

Ifølge Gartner stiger markedet for low-code teknologier med hele 20 procent verden over i 2023. Med denne stigning bliver det også nemmere for virksomheder at automatisere processer uden omkostningstung kodning. Kort fortalt er low-code nemlig betegnelsen for en visuel og ‘drag-and-drop' orienteret applikation, som kræver meget lidt eller slet ingen kodning.

Du kan med fordel selv se på dine eksisterende arbejdsprocesser og kigge ind i, om de kan automatiseres med såkaldte low-code applikationer. Nogen kalder dem også for “kontorrobotter”. Men hvad er en kontorrobot egentlig?

Hvad er en kontorrobot?

Robotter er kommet for at blive – ikke bare de fysiske, men også dem i den digitale verden. En kontorrobot bygger på en avanceret teknologi (RPA-teknologien), som er en softwareløsning, der imiterer en medarbejders adfærd i betjening af virksomhedens IT-systemer. Det vil sige, at den automatisk kan udføre de samme handlinger på en computer som et menneske kan.

En kontorrobot kan løse manuelle, gentagne arbejdsgange, som normalt kræver tid og ressourcer. Det smarte ved den er, at den er 100% fejlfri samtidig med, at den frigiver en masse tid til den person, som plejer at sidde med de pågældende opgaver.

Men den kan meget mere end det. Robotten kan nemlig også arbejde på tværs af forskellige IT-systemer, og det betyder, at du også kan sætte den til mere komplicerede opgaver.

"Ansæt" en kontorrobot

Arbejder du f.eks. i en økonomi -eller HR-funktion, kan du med fordel spare en masse omkostninger ved at “ansætte” en kontorrobot til de manuelle arbejdsgange, og vi hjælper dig gerne med en effektiv og lettilgængelig løsning.

Hvis du synes, det virker som en stor mundfuld at “ansætte” en kontorrobot, så kan du faktisk starte med at give mindre opgaver til din nye “robotkollega”. Og når I begge er klar, kan vi bygge ovenpå og give den flere. Det er nemt at komme i gang med kontorrobotter. Hvis du har Business Central, har du formentlig allerede mulighed for at automatisere en række manuelle processer med Power Automate, som ligger til grund for kontorrobotten, og har du ikke allerede gjort det, kan vi ret hurtigt sætte dig i gang.

Hvad koster en kontorrobot?

Det er svært at sige, hvad det nøjagtigt vil koste for dig at ”ansætte” en kontorrobot. Fordelen er, at den ikke skal have løn, så den eneste omkostning du har, er de såkaldte rekrutteringsomkostninger.

Men én ting er helt sikker – uanset hvad vil automatiserede processer i sidste ende give dig nye muligheder og resultere i omkostningsbesparelser, som kan være med til at ruste din virksomhed mod en usikker fremtid.

Kilder: Gartner Forecasts Worldwide Low-Code Development Technologies Market to Grow 20% in 2023, Dec. 2022

Vil du i gang med at automatisere dine processer og arbejdsgange - og spare penge?