Le Klint gået i drift med Microsoft Dynamics NAV

I tæt samarbejde med vores kunde Le Klint, er vi nu ved at lægge sidste hånd på implementeringen af en standard Microsoft Dynamics NAV løsning. Løsningen inkluderer en udbygning, der kan håndtere alle deres licenskontrakter.

RelateIT som sparringspartner

RelateIT’s holistiske forståelse af hvordan produktionsvirksomheder arbejder gør, at vi kan bidrage med forslag til løsninger, som er til gavn for hele virksomheden og ikke kun en enkelt afdeling. Derfor har vi igennem hele processen sparret med Le Klint om, hvordan vi bedst muligt kan løse deres udfordringer. Og vi har udfordret dem på deres måde at tilgå opgaven og tænke løsninger.

Vi har haft et tæt samarbejde, hvor RelateIT som sparringspartner har rådgivet om hvordan man bedst muligt kan udnytte funktionaliteten i NAV, frem for at lave mange forskellige specialtilretninger. Det har betydet at Le Klint har ændret flere af deres arbejdsgange og procedurer – en ændring som i sidste ende er med til at spare dem både tid og penge.

Specialudbygning i standardapplikationen

Men hvad der alligevel er specielt ved Le Klint, er deres mange licenskontrakter, og håndteringen af hvordan alle designere automatisk får udbetalt deres royalties. Derfor har vi med de nyeste metodikker inden for NAV lavet en specialudbygning (events og subscriptions), som helt automatisk håndterer afregningen til alle involverede parter i forhold til for eksempel kontraktværdien, salgsordrer og returordrer. Derfor var det ikke nødvendigt at lave ændringer i selve standardapplikationen, og dermed bliver udgifterne til en fremtidig opgradering også holdt på et absolut minimum.

”For os var det af afgørende betydning, at vi fandt en samarbejdspartner, der var kompetent og indtog en rådgivende rolle, i en fase hvor vi stod over for en så omfattende opgradering af brugen af Navision. Herunder fuld udnyttelse af modul til produktion og indkøb. Vi har på alle brugerniveauer i organisationen følt, at RelateIT kunne bidrage med løsningsforslag, som var til gavn for hele virksomheden og kan derfor kun give vores varmeste anbefalinger,” siger Finance Manager ved Le Klint, Morten Kjærhus.

Projektet gik i drift d. 1. maj, og forløb helt uden problemer. Det gode samarbejde er en del af grunden til den gnidningsfrie overgang, men den helt store årsag er, at Le Klint igennem hele processen har været velforberedte, og at deres medarbejdere virkelig har sat sig ind i det nye system. Og så har de været åbne overfor at prøve nye løsninger af.

Om Le Klint

Den Danske virksomhed Le Klint blev grundlagt i 1943 af den kreative iværksætter Tage Klint. I samarbejde med arkitekter og designere bliver de klintske lamper løbende udviklet og justeret i takt med teknologiske fremskridt – en udvikling der har betydet, at Le Klint i dag er en moderne produktionsvirksomhed, der samtidig holder fast i en stærk tradition for håndværk. Med forhandlere fordelt i hele verden er Le Klint et internationalt anerkendt brand.

Læs mere om Microsoft Dynamics NAV her