Vi hjælper dig igang med kreditorgodkendelsesmodulet til Business Central

Vil du undgå uatoriserede økonomiske overførsler? Vil du værne om sikkerheden i dine finansielle operationer og undgå fejl i bankoverførelser? 

Så er vores kreditorgodkendelsemodul til Business Central svaret - med modulet får du:

GODKENDELSE AF DEBITORER OG KREDITORER:

Foretag sikre og bevidste valg ved at kræve godkendelse af ændringer i dine debitor- og kreditorregistre. Du kan selv definere, hvilke felter der kræver godkendelse og dermed beskytte dine økonomiske transaktioner. 

EFFEKTIVT WORKFLOW:

Vi gør det nemt for dig at integrere godkendelsesprocessen i dine eksisterende arbejdsgange ved at forenkle og automatisere arbejdsprocessen, så du undgår manuelle godkendelser og indtastninger. 

EFFEKTIVE GODKENDELSESANMODNINGER:

Vores kreditorgodkendelsesmodul sender kun én godkendelsesanmodning pr. kunde eller leverandør, uanset antallet af felter, der er blevet ændret. Dermed får du kontrol over godkendelsesstrømmen og slipper for unødvendig administrativ byrde.

BANKKONTROL OG SIKKERHED:

Med vores kreditorgodkendelsesmodul låses kreditorer indtil godkendelse af vigtige bankoplysninger som valuta, registreringsnummer, kontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer er gennemført. Ændringer i bankadresser og kontaktoplysninger kræver ikke godkendelse, hvilket giver dig større fleksibilitet.

UDVIDET KONTROL MED CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT:

Få fuld kontrol over betalinger ved at verificere dem gennem godkendte kreditorbankkonti. Undgå fejl ved at sikre, at kun godkendte poster sendes til betaling.

DOCUMENT CAPTURE INTEGRATION:

Udnyt Continia Document Capture til at kontrollere de indlæste bankkontooplysninger og sammenlign dem med de registrerede oplysninger på kreditorerne. Det giver dig et ekstra sikkerhedslag og reducerer yderligere risikoen for fejl.

 

Detaljer 

Tilgængelighed: Modulet er en extension til Microsoft Business Central og fungerer
på BC15 og nyere versioner

Pris: 15.000 kr. (inkl. opsætning)

Kontakt din primære konsulent, hvis du vil vide mere om, hvordan
kreditorgodkendelsesmodulet giver dig sikkerhed i hverdagen og
sikrer din virksomhed mod uhensigtsmæssige transaktioner. 

Kontakt os for mere information