SPOTTR

SKRÆDDERSYET OVERVÅGNING AF KRITISKE IT SYSTEMER OG INTEGRATIONER

I en tid, hvor vi anvender flere og flere eksterne platforme og vores forretningskritiske data i højere grad afhænger af, at vores systemer opererer som de skal, og de integrationer vi har med andre systemer og platforme virker, er det altafgørende at have et system, der holder øje med, at alting forløber efter planen.

Vi har arbejdet med system- og workflowovervågning siden 2012, og har igennem tiden udviklet SPOTTR til at være en monitoreringsplatform, der kan tilbyde dyb indsigt i specielle systemer og workflows.

INDSIGT I BRUGSMØNSTRE

SPOTTR overvåger i dag alt fra traditionel IT-infrastruktur, kontorfaciliteter, produktionslinjer og offshoreinstallationer til end-to-end hos globale retailkæder. Dette har skabt ny indsigt i brugsmønstre, som både giver ro i sindet og samtidigt skaber mulighed for at være proaktiv i forhold til vedligeholdelse og udbygning af systemer, for at imødekomme virksomhedens behov.

Vil du vide mere?

Vi har hjulpet flere af vores kunder med solide IT infrastruktur løsninger. Nedenfor kan du eksempelvis læse mere om, hvordan vi har hjulpet kæden Normal, med en driftsikker retailløsning, der omfavner deres IT infrastruktur.

Image

"Har vores nav det godt?"

Retailkæden Normal slår dagligt dørene op til mere 200 butikker fordelt over fem lande, hvor sortimentet består af varer fra en lang række af distributører. Dette stiller høje krav til deres IT-systemer. Vi startede derfor vores samarbejde om IT-infrastruktur med sammen at definere det ordnede behov for Normal, nemlig: ”Har vores NAV det godt?”

Med SPOTTR får Normal indsigt og ro i maven omkring hele deres LS Retail platform. SPOTTR har flere målepunkter på talrige komponenter, der er med til at sikre, at LS Retail virker og performer som det er tiltænkt.
Vi er med andre ord med hele vejen fra kreditkorttransaktionen i butikken – til salget bliver bogført og lageret opdateret.

INDSIGT PÅ TVÆRS AF PLATFORMEN

Gennem en fælles forståelse af hvilke workflows og komponenter, der er de vigtigste for Normal, opsatte vi en række målepunkter, alarmer og dashboards, som er med til at give Normal indsigt på tværs af hele deres platform og deres butikker. Dette har sikret, at vi måler, viser og reagerer på de helt rigtige værdier.

Normal startede med et dashboard, som viser en ”rød-gul-grøn status” af hele platformen, men hurtigt udviklede vi sammen mere specialiserede visninger, som giver Normal muligheden for at dykke ned i de enkelte delkomponenter af deres platform, f.eks. LS Scheduler og LS Data Director.

Sådan hjælper SPOTTR normal

>   DAGLIGE RUTINER:
Vi overvåger Normals daglige rutiner ved at reagere på de jobs, LS Job Scheduler har ansvar for. Vi holder altså ikke kun øje med en status, men også om de enkelte workflows tager længere tid end sædvanligt, samt om de overholder deres planlagte tidsintervaller.

>   PERFORMANCE MONITORERING:
Vi reagerer både på performance og på det output, det enkelte job giver. Dette giver Normal mulighed for at være proaktiv, hvis der f.eks. opstår problemer med den daglige bogføring.

>   KOMMUNIKATION MED BUTIKKER:
Vi overvåger kommunikationen til og fra de mange POS’er i alle Normals butikker. Dette har gjort Normal i stand til hurtigt at reagere, hvis én eller flere POS’er ikke er afleverer kritisk data, som eksempelvis kreditkorttransaktioner eller lageropdateringer – en udfordring, som før blev håndteret på bagkant.

>   SYSTEMFEJL:
Vi overvåger de enkelte POS’er og reagerer på kendte hardware og operative systemfejl, samt eventuelle udfordringer i deres NAV og LS Retail.

>   UDVIDET OVERVÅGNING:
Vi har i samarbejde udvidet vores overvågning til flere aspekter af Normals IT-platform. I dag overvåger vi derfor standard Windows Server installationer, kritiske endpoints og services, som Normals andre leverandører og samarbejdspartnere anvender.

Vil du vide mere?


Image

Simon Berthelsen