RelateIT runder året af med Smil & Glæde

Inden længe krydser vi de allersidste dage af for årets sidste måned. Snart starter et nyt og spændende år, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere en glædelig jul og et dejligt nytår.

Vi er blevet enige med os selv om, at tiden i RelateIT bare ikke står stille, og vi kigger tilbage på et begivenhedsrigt år fyldt med spændende projekter og nye relationer – internt og eksternt.

Året startede ud, som det slutter – med hjemmearbejde og nye restriktioner. Dog har vi alligevel nydt det meste af året uden restriktioner og med tilstedeværelse på kontoret, fysiske møder og arrangementer. Det er vi taknemmelige for, og det glæder vi os til at komme tilbage til.

Med en intern omorganisering af ansvarsområder, rollefordelinger og produkter, har vi fået skabt et stærkt internt overblik. Vi har haft fuld gang i udviklingen de sidste par år, og nu har vi en tydelig struktur, som understøtter videre udvikling og lægger op til videndeling og tværfagligt samarbejde. Vores styrke ligger nemlig i at forbinde løsninger og skabe ét samlet IT landskab for vores kunder. Vi leverer ikke blot, hvad vi bliver bedt om. Vi tager ansvar, vi udvikler, og vi forbinder. På den måde skaber vi de bedste versioner af vores løsninger.

Et år i flytningens tegn

Sidste år skrev vi, at 2021 ville være fyldt med flyttekasser – og det havde vi ret i. Vi startede med vores kontor i København, som flyttede i nye lokaler i løbet af januar. Allerede et par måneder senere, udvidede de kontoret, så der nu er plads til endnu flere kollegaer og kunder. Kort efter var det vores lokation i det nordjyske, som fik pladsmangel. Vi åbnede vores kontor i Aalborg i foråret 2020 og kunne allerede d. 1. marts 2021 flytte til større lokaler som et resultat af en positiv udvikling.

I løbet af foråret udvidede vores Odenselokation også med en ekstra etage, og da vi ramte august, blev det vores kontor i Skanderborg, som havde brug for mere plads og en ny adresse i centrum. Vores solrige lokation i Dubai fulgte lige efter med en udvidelse af deres kontor til at huse de nu ni kollegaer.

Det viser en sund og positiv udvikling, som vi er stolte af. Alene i 2021 har vi ansat 42 nye medarbejdere, som hver især har tilføjet noget særligt til RelateIT. Vi har fået 75 nye kunder i løbet af året, som har prioriteret at følge med den digitale udvikling. Det driver os og motiverer os.

Det er bekræftende at se, at kunder vil handle med os, partnere vil samarbejde med os, og medarbejdere vil arbejde med os. Det vidner om, at vi er på rette vej, og at vi sammen kan imødekomme den øgede efterspørgsel, vi ser i markedet.

Et ambitiøst 2022

2021 var også året, hvor vi blev godkendt som SKI-leverandør. Det betyder, at vi nu kan tilbyde vores løsninger på konkurrencedygtige vilkår til den offentlige sektor. Vi ser det som et stort kvalitetsstempel for os, da vi som leverandør lever op til specifikke krav inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar. Det bliver spændende at se hvilke ambitiøse projekter, det kan kaste af sig i 2022.

Vi vil fortsætte med at udvikle os – både fagligt og personligt. Vores interne opkvalificeringsdage vil få endnu større fokus i løbet af 2022, når vi kigger indad og finder nye måder at tænke tværfagligt på, så vi sammen kan fortsætte med at forbinde mennesker med løsninger – og skabe de bedste versioner af os selv og for hinanden.

Vi glæder os til at løfte sløret for næste års planer og ambitioner. Intet RelateIT uden vores værdsatte partnere, kunder og kollegaer – så tak for endnu et godt år.

- Simon Berthelsen og Carsten Andersen

Vil du vide mere?


Vil du vide mere?